natcasesort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

natcasesortBir diziyi harf büyüklüğüne duyarsız "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar

Açıklama

natcasesort ( array &$dizi ) : bool

natcasesort() işlevi natsort() işlevinin harf büyüklüğüne duyarsız sürümüdür.

Bu işlev, abecesayısal dizgeleri, insanların anahtar değer ilişkisini sağlayarak yaptıkları şekilde gerçekleyen bir sıralama algoritmasını kullanarak sıralar. Bu algoritmaya "doğal sıralama" algoritması adı verilir.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - natcasesort() örneği

<?php
$array1 
$array2 = array('IMG0.png''img12.png''img10.png''img2.png',
                          
'img1.png''IMG3.png');

sort($array1);
echo 
"Standart sıralama\n";
print_r($array1);

natcasesort($array2);
echo 
"\nDoğal sıralama (harf büyüklüğüne duyarsız)\n";
print_r($array2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Standart sıralama
Array
(
  [0] => IMG0.png
  [1] => IMG3.png
  [2] => img1.png
  [3] => img10.png
  [4] => img12.png
  [5] => img2.png
)

Doğal sıralama (harf büyüklüğüne duyarsız)
Array
(
  [0] => IMG0.png
  [4] => img1.png
  [3] => img2.png
  [5] => IMG3.png
  [2] => img10.png
  [1] => img12.png
)

Daha fazla bilgi için Martin Pool'un » Natural Order String Comparison sayfasına bakınız.

Ayrıca Bakınız

 • natsort() - Bir diziyi "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
 • Dizilerde Sıralama
 • strnatcmp() - "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri karşılaştırır
 • strnatcasecmp() - "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır