natsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

natsortBir diziyi "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar

Açıklama

natsort ( array &$array ) : bool

Bu işlev, abecesayısal dizgeleri, insanların anahtar değer ilişkisini sağlayarak yaptıkları şekilde gerçekleyen bir sıralama algoritmasını kullanarak sıralar. Bu algoritmaya "doğal sıralama" algoritması adı verilir. Bu algoritma ile sort() işlevinin yaptığı standart sıralama arasındaki farkı gösteren bir örnek aşağıdadır.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - natsort() örneği

<?php
$array1 
$array2 = array("img12.png""img10.png""img2.png""img1.png");

sort($array1);
echo 
"Standart sıralama\n";
print_r($array1);

natsort($array2);
echo 
"\nDoğal sıralama\n";
print_r($array2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Standart sıralama
Array
(
  [0] => img1.png
  [1] => img10.png
  [2] => img12.png
  [3] => img2.png
)

Doğal sıralama
Array
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

Daha fazla bilgi için Martin Pool'un » Natural Order String Comparison sayfasına bakınız.

Ayrıca Bakınız

 • natcasesort() - Bir diziyi harf büyüklüğüne duyarsız "doğal sıralama" algoritmasıyla sıralar
 • Dizilerde Sıralama
 • strnatcmp() - "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri karşılaştırır
 • strnatcasecmp() - "Doğal sıralama" algoritmasını kullanarak dizgeleri harf büyüklüğüne duyarsız olarak karşılaştırır