ob_clean

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

ob_cleanÇıktı tamponunu temizler (siler)

Açıklama

ob_clean ( void ) : void

Bu işlev, en üst seviye çıktı tamponunun içeriğini siler.

Bu işlev, ob_end_clean() gibi tamponu yok etmez.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

  • ob_flush() - Çıktı tamponunu boşaltır (gönderir)
  • ob_end_flush() - Çıktı tamponunu boşaltır (gönderir) ve tamponu kapatır
  • ob_end_clean() - Çıktı tamponunu temizler (siler) ve tamponu kapatır