Çıktı Denetim İşlevleri

Ayrıca Bakınız

header() ve setcookie().

İçindekiler

 • flush — Çıktı tamponunu boşaltır
 • ob_clean — Çıktı tamponunu temizler (siler)
 • ob_end_clean — Çıktı tamponunu temizler (siler) ve tamponu kapatır
 • ob_end_flush — Çıktı tamponunu boşaltır (gönderir) ve tamponu kapatır
 • ob_flush — Çıktı tamponunu boşaltır (gönderir)
 • ob_get_clean — Geçerli çıktı tamponun içeriğini döndürüp tamponu siler
 • ob_get_contents — Çıktı tamponunun içeriği ile döner
 • ob_get_flush — Çıktı tamponunu boşaltır, içeriğini bir dizge olarak döndürür ve çıktı tamponlamasını kapatır
 • ob_get_length — Çıktı tamponunundaki içeriğin uzunluğunu döndürür
 • ob_get_level — Çıktı tamponlama mekanizmasının iç içelik seviyesini döndürür
 • ob_get_status — Çıktı tamponlarının durumu ile döner
 • ob_gzhandler — Çıktı tamponunu gziplemek için ob_start geriçağırım işlevi
 • ob_implicit_flush — Örtük boşaltmayı açar/kapar
 • ob_list_handlers — Kullanımdaki çıktı eylemcileri listeler
 • ob_start — Çıktı tamponlamasını başlatır
 • output_add_rewrite_var — URL yeniden yazım değerlerini ekler
 • output_reset_rewrite_vars — URL yeniden yazma değerlerini sıfırlar