ob_end_flush

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ob_end_flushÇıktı tamponunu boşaltır (gönderir) ve tamponu kapatır

Açıklama

ob_end_flush ( void ) : bool

Bu işlev en üst seviye çıktı tamponunun (varsa) içeriğini gönderir ve bu tamponu kapatır. ob_end_flush() çağrısından sonra tampon yok edildiğinden eğer gönderilen tampon içeriğin saklamak istiyorsanız ob_end_flush() çağrısından önce bir ob_get_contents() çağrısı yapmalısınız.

Bilginize: ob_get_flush() işlevi, bu işlevden farklı olarak tampon içeriğini bir dizge olarak döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Başarısızlık sebeplerinden biri etkin bir tamponun bulunmaması diğeri ise tamponun silinememesi (özel bir tamponsa) olabilir.

Hatalar/İstisnalar

İşlev başarısız olursa E_NOTICE seviyesinde bir ileti üretir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 Mantıksal dönüş değeri eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - ob_end_flush() örneği

Aşağıda çıktı tamponlarının boşaltılıp silinmesinin kolay bir yolu gösterilmiştir:

<?php
  
while (@ob_end_flush());
?>

Ayrıca Bakınız

  • ob_start() - Çıktı tamponlamasını başlatır
  • ob_get_contents() - Çıktı tamponunun içeriği ile döner
  • ob_get_flush() - Çıktı tamponunu boşaltır, içeriğini bir dizge olarak döndürür ve çıktı tamponlamasını kapatır
  • ob_flush() - Çıktı tamponunu boşaltır (gönderir)
  • ob_end_clean() - Çıktı tamponunu temizler (siler) ve tamponu kapatır