ob_end_clean

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ob_end_cleanÇıktı tamponunu temizler (siler) ve tamponu kapatır

Açıklama

ob_end_clean ( void ) : bool

Bu işlev, en üst seviye çıktı tamponunun içeriğini siler ve bu çıktı tamponunu kapatır. ob_end_clean() çağrısından sonra tampon yok edildiğinden eğer gönderilen tampon içeriğin saklamak istiyorsanız ob_end_clean() çağrısından önce bir ob_get_contents() çağrısı yapmalısınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Başarısızlık sebeplerinden biri etkin bir tamponun bulunmaması diğeri ise tamponun silinememesi (özel bir tamponsa) olabilir.

Hatalar/İstisnalar

İşlev başarısız olursa E_NOTICE seviyesinde bir ileti üretir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 Mantıksal dönüş değeri eklendi.

Örnekler

Aşağıda çıktı tamponlarından kurtulmanın kolay bir yolu gösterilmiştir:

Örnek 1 - ob_end_clean() örneği

<?php
ob_start
();
echo 
'Gösterilmek istenmeyen metin.';
ob_end_clean();
?>

Ayrıca Bakınız