ob_get_contents

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

ob_get_contentsÇıktı tamponunun içeriği ile döner

Açıklama

ob_get_contents ( void ) : string

Çıktı tamponunu temizlemeden içeriği ile döner.

Dönen Değerler

Çıktı tamponlaması etkin değilse FALSE, aksi takdirde çıktı tamponunun içeriğini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ob_get_contents() örneği

<?php

ob_start
();

echo 
"Hello ";

$out1 ob_get_contents();

echo 
"World";

$out2 ob_get_contents();

ob_end_clean();

var_dump($out1$out2);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(6) "Hello "
string(11) "Hello World"

Ayrıca Bakınız

  • ob_start() - Çıktı tamponlamasını başlatır
  • ob_get_length() - Çıktı tamponunundaki içeriğin uzunluğunu döndürür