ob_get_flush

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

ob_get_flushÇıktı tamponunu boşaltır, içeriğini bir dizge olarak döndürür ve çıktı tamponlamasını kapatır

Açıklama

ob_get_flush ( void ) : string

ob_get_flush() işlevi, çıktı tamponunu boşaltır, içeriğini bir dizge olarak döndürür ve çıktı tamponlamasını kapatır.

Bilginize: Tampon içeriğini bir dizge olarak döndürmesi dışında ob_end_flush() işlevine benzer.

Dönen Değerler

Çıktı tamponlaması etkin değilse FALSE aksi takdirde çıktı tamponunun içeriğini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ob_get_flush() örneği

<?php
// output_buffering=On
print_r(ob_list_handlers());

// tamponu bir dosyaya kaydedelim
$buffer ob_get_flush();
file_put_contents('buffer.txt'$buffer);

print_r(ob_list_handlers());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [0] => default output handler
)
Array
(
)

Ayrıca Bakınız