ob_get_length

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

ob_get_lengthÇıktı tamponunundaki içeriğin uzunluğunu döndürür

Açıklama

ob_get_length ( void ) : int

Çıktı tamponunundaki içeriğin uzunluğunu döndürür.

Dönen Değerler

Çıktı tamponu etkin değilse FALSE, aksi takdirde bayt cinsinden çıktı tamponunundaki içeriğin uzunluğunu döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ob_get_length() örneği

<?php

ob_start
();

echo 
"Hello ";

$len1 ob_get_length();

echo 
"World";

$len2 ob_get_length();

ob_end_clean();

echo 
$len1 ", ." $len2;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

6, 11

Ayrıca Bakınız