openssl_x509_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_export_to_fileBelirtilen sertifikayı bir dosyaya kaydeder

Açıklama

openssl_x509_export_to_file ( mixed $x509sert , string $dosya [, bool $metinsiz ] ) : bool

x509sert ile belirtilen sertifikayı yolu dosya değiştirgesinde belirtilen dosyaya PEM kodlamalı bir dizge olarak kaydeder.

Değiştirgeler

x509sert

openssl_x509_read() tarafından döndürülen bir X509 sertifika özkaynağı.

dosya

Sertifikanın kaydedileceği dosyanın yolu.

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz değiştirgesi çıktının ayrıntı seviyesini belirler. FALSE belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Değiştirgenin öntanımlı değeri: TRUE

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.