openssl_x509_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

openssl_x509_exportBelirtilen sertifikayı bir dizge olarak döndürür

Açıklama

openssl_x509_export ( mixed $x509sert , string &$çıktı [, bool $metinsiz ] ) : bool

x509sert ile belirtilen sertifikayı çıktı değiştirgesinde PEM kodlamalı bir dizge olarak döndürür.

Değiştirgeler

x509sert

openssl_x509_read() tarafından döndürülen bir X509 sertifika özkaynağı.

çıktı

PEM kodlamalı dizgenin konulacağı değişken.

metinsiz

Belirtilmesi isteğe bağlı olan metinsiz değiştirgesi çıktının ayrıntı seviyesini belirler. FALSE belirtilirse çıktıda insanlar için anlamlı bilgiler bulunmaz. Değiştirgenin öntanımlı değeri: TRUE

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.