number_format

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

number_formatSayıyı binlik bölümlere ayırır

Açıklama

number_format ( float $sayı [, int $ondalık_hane ] ) : string
number_format ( float $sayı , int $ondalık_hane , string $ondalık_ayracı , string $binlik_ayracı ) : string

Bu işlev bir, iki ve dört değiştirge kabul eder (üç değil):

Tek bir değiştirge belirtilmişse sayı, ondalık kısmı olmaksızın, binlik bölümler arasına virgül (",") konarak çıktılanır.

İki değiştirge belirtilmişse sayı, ondalık kısmı ondalık_hane sayıda hane içerecek şekilde ondalık ayraç olarak nokta ("."), binlik ayraç olarak virgül (",") kullanılarak çıktılanır.

Dört değiştirgenin tamamı kulanılmışsa sayı, ondalık kısmı ondalık_hane sayıda hane içerecek şekilde ondalık ayraç olarak ondalık_ayracı, binlik ayraç olarak binlik_ayracı kullanılarak çıktılanır.

Değiştirgeler

sayı

Biçemlenecek sayı.

ondalık_hane

Ondalık hanelerin sayısı.

ondalık_ayracı

Ondalık ayracı.

binlik_ayracı

Binlik ayracı.

binlik_ayracı dizgesinin sadece ilk karakteri kullanılır. Örneğin, değer olarak bar belirtilmişse 1000 sayısı 1b000 olarak biçemlenir.

Dönen Değerler

sayı'nın biçemlenmiş sürümü.

Örnekler

Örnek 1 - number_format() örneği

Türkçede sayıları gösterirken genellikle iki ondalık hane, ondalık ayracı olarak virgül (','), binlik ayracı olarak nokta ('.')kullanırız.

<?php

$sayı 
1234.56;

// İngilizcedeki gösterim (öntanımlı)
$english_format_number number_format($sayı);
// 1,235

// Bizimki
$bizimki number_format($sayı2',''.');
// 1.234,56

$number 1234.5678;

// İngilizcede binlik ayraçsız gösterim
$english_format_number number_format($number2'.''');
// 1234.57

?>

Ayrıca Bakınız

  • money_format() - Bir sayıyı para olarak biçemler
  • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür
  • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
  • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar