posix_access

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

posix_accessBir dosyanın izinlerine bakar

Açıklama

posix_access ( string $dosya [, int $kip = POSIX_F_OK ] ) : bool

Belirtilen dosya için kullanıcının izinlerine bakar.

Değiştirgeler

dosya

Sınanacak dosyanın yolu.

kip

Şunların biri veya birkaçından oluşan bir bit maskesi: POSIX_F_OK, POSIX_R_OK, POSIX_W_OK ve POSIX_X_OK. POSIX_F_OK öntanımlıdır.

POSIX_R_OK, POSIX_W_OK ve POSIX_X_OK sabitleri ile sırayla dosyanın mevcudiyeti ve okunabilirliği, yazılabilirliği ve çalıştırılabilirliği sınanır. Dosyanın sadece mevcudiyetine bakmak için POSIX_F_OKkullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_access() örneği

Bu örnekte, bir dosyanın okunabilir ve yazılabilir olup olmadığına bakılmakta, değilse bir hata iletisi gösterilmektedir.

<?php

$file 
'bir_dosya';

if (
posix_access($filePOSIX_R_OK POSIX_W_OK)) {
    echo 
'Dosya hem okunabiliyor hem de yazılabiliyor!';

} else {
    
$error posix_get_last_error();

    echo 
"Hata $error: " posix_strerror($error);
}

?>

Notlar

Bilginize: Güvenli kip etkinken, PHP, dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınar.

Ayrıca Bakınız