posix_ctermid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_ctermidDenetim uçbiriminin dosya yolunu döndürür

Açıklama

posix_ctermid ( void ) : string

Sürecin denetim uçbiriminin dosya yolunu içeren bir dizge döner. Hata durumunda atanan hata numarasına posix_get_last_error() işlevi ile erişilebilir.

Dönen Değerler

İşlem sırasında bir hata oluşursa posix_get_last_error() işlevi ile öğrenilmek üzere bir hata numarası atanır ve FALSE döner, yoksa uçbirimin yolunu içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_ctermid() örneği

Bu örnekte üzerinde çalışılan uçbirimin yolu gösterilmektedir.

<?php
echo posix_ctermid() . " üzerinde çalışıyorum.";
?>

Ayrıca Bakınız