posix_getgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getgidÇalışan sürecin gerçek grup kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getgid ( void ) : int

Çalışan sürecin gerçek grup kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Gerçek grup kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgid() örneği

Örnekte etkin grup kimliği değişmeden ve değiştikten sonra gerçek grup kimliği gösterilmektedir.

<?php
echo 'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
posix_setegid(40);
echo 
'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
echo 'Etkin grup kimliğim: '.posix_getegid(); //40
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getgrgid() - Grup kimliği belirtilen grup hakkında bilgi verir
  • posix_getegid() - Çalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür
  • posix_setgid() - Geçerli sürecin grup kimliğini tanımlar
  • POSIX getgid(2) kılavuz sayfası