posix_getgrgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getgrgidGrup kimliği belirtilen grup hakkında bilgi verir

Açıklama

posix_getgrgid ( int $gid ) : array

gid grup kimlikli grup hakkında bilgi döndürür.

Değiştirgeler

gid

Grup kimliği.

Dönen Değerler

Dönen dizinin elemanları:

Grup bilgileri dizisi
Anahtar Açıklama
name Grubun ismi. En fazla 16 karakter uzunlukta olabilir.
passwd Şifreli olarak grup parolası. Sistemde "shadow" parolalar kullanılıyorsa sadece bir * imi bulunur.
gid Sayısal olarak grup kimliği. İşlevi çağırıken gid değiştirgesine atananla aynı olmalıdır.
members Grubun üyelerinin isimlerini birer dizge olarak içeren bir dizidir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 Bu sürümdün önce, members gruptaki üye sayısını içerirdi ve üye isimleri sayısal indislerleriyle dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgrgid() örneği

<?php

$groupid   
posix_getegid();
$groupinfo posix_getgrgid($groupid);

print_r($groupinfo);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name]  => toons
  [passwd] => x
  [members] => Array
    (
      [0] => tom
      [1] => jerry
    )
  [gid]   => 42
)

Ayrıca Bakınız