posix_getpid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getpidÇalışan sürecin süreç kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getpid ( void ) : int

Çalışan sürecin kendi süreç kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Süreç kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getpid() örneği

<?php
echo posix_getpid(); //8805
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_kill() - Bir sürece bir sinyal gönderir
  • POSIX getpid(2) kılavuz sayfası