posix_getppid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getppidÜst süreç kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getppid ( void ) : int

Çalışan süreci çalıştıran sürecin süreç kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Süreç kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getppid() örneği

<?php
echo posix_getppid(); //8259
?>