posix_getpwnam

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

posix_getpwnamKullanıcı adı belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür

Açıklama

posix_getpwnam ( string $isim ) : array

Kullanıcı ismi isim olan kullanıcı hakkında bilgi içeren bir dizi döndürür.

Değiştirgeler

isim

Kullanıcının sistemde oturum açarken kullandığı kısa ad.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa FALSE, yoksa aşağıdaki elemanları içeren bir dizi döner:

Kullanıcı bilgileri dizisi
Anahtar Açıklama
name Kullanıcının kullanıcı ismi. Kullanıcının gerçek ismi değil, en fazla 16 karakter uzunlukta olabilen ve sistemde oturum açarken kullandığı kısa adıdır. İşlevi çağırıken isim değiştirgesine atananla aynı olmalıdır.
passwd Kullanıcının parolası bu elemanda şifreli olarak bulunur. Sistemde "shadow" parolalar kullanılıyorsa sadece bir * imi bulunur.
uid Kullanıcı kimliği.
gid Kullanıcının grup kimliği. Grup ismini ve üye listesini öğrenmek için posix_getgrgid()işlevini kullanabilirsiniz.
gecos GECOS, Honeywell sistemlerden kalma artık kullanılmayan bir alan olmakla beraber içeriği POSIX tarafından şekillendirilmiştir.Alan birbirlerinden virgül ile ayrılmış olarak kullanıcının tam ismini, iş ve ev telefonlarını ve büro numarasını içerebilir. Çoğu sistemde kullanıcının tam ismi için kullanılmaktadır.
dir Kullanıcının ev dizininin mutlak yolunu içerir.
shell Kullanıcının öntanımlı kabuğunu çalıştıran dosyanın mutlak yolu.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getpwnam() örneği

<?php

$userinfo 
posix_getpwnam("tom");

print_r($userinfo);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name]  => tom
  [passwd] => x
  [uid]   => 10000
  [gid]   => 42
  [geocs]  => "tom,,,"
  [dir]   => "/home/tom"
  [shell]  => "/bin/bash"
)

Ayrıca Bakınız

 • posix_getpwuid() - Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
 • POSIX getpwnam(3) kılavuz sayfası