property_exists

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

property_existsBir nesne veya sınıfın belirtilen özelliğe sahip olup olmadığına bakar

Açıklama

property_exists ( mixed $sınıf , string $özellik ) : bool

Bu işlev, belirtilen sınıf sınıfının belirtilen özellik özelliğine sahip olup olmadığına bakar.

Bilginize:

isset() işlevinin tersine, property_exists() işlevi, özelliğin değeri NULL olsa bile TRUE döndürür.

Değiştirgeler

sınıf

Sınanacak sınıf veya nesne.

özellik

Aranacak özelliğin ismi.

Dönen Değerler

Özellik mevcutsa TRUE, değilse FALSE, bir hata durumunda NULL döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Artık özelliğin varlığına erişilebilirlikten bağımsız olarak bakılıyor.

Örnekler

Örnek 1 - property_exists() örneği

<?php

class myClass {
    public 
$mine;
    private 
$xpto;
    static protected 
$test;

    static function 
test() {
        
var_dump(property_exists('myClass''xpto')); //true
    
}
}

var_dump(property_exists('myClass''mine'));   //true
var_dump(property_exists(new myClass'mine')); //true
var_dump(property_exists('myClass''xpto'));   //true, PHP 5.3.0'dan beri
var_dump(property_exists('myClass''bar'));    //false
var_dump(property_exists('myClass''test'));   //true, PHP 5.3.0'dan beri
myClass::test();

?>

Ayrıca Bakınız