method_exists

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

method_existsBir sınıf yöntemi mevcut mu diye bakar

Açıklama

method_exists ( mixed $sınıf , string $yöntem ) : bool

Belirtilen sınıf sınıfının belirtilen yöntem yöntemine sahip olup olmadığına bakar.

Değiştirgeler

sınıf

Sınanacak nesne veya sınıfın ismi.

yöntem

Aranacak yöntemin ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen sınıf sınıfı, belirtilen yöntem yöntemine sahipse TRUE, değilse FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - method_exists() örneği

<?php
$directory 
= new Directory('.');
var_dump(method_exists($directory,'read'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

Örnek 2 - Duruk method_exists() örneği

<?php
var_dump
(method_exists('Directory','read'));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

Ayrıca Bakınız

  • function_exists() - Eğer işlev tanımlanmış ise TRUE döndürür
  • is_callable() - Bir değişkenin içeriğinin bir işlev olarak çağrılabilirliğini doğrular