isset

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

issetDeğişken tanımlı mı diye bakar

Açıklama

isset ( mixed $değişken [, mixed $değişken [, $... ]] ) : bool

Belirtilen değişken tanımlıysa ve NULL değilse TRUE döner.

Bir değişken unset() ile yok edilmişse artık tanımlı değildir. isset() değişkene NULL atanmış olduğunu saptarsa FALSE döndürür. Bir NULL baytın ("\0") PHP'nin NULL sabitine eşdeğer olmadığına dikkat ediniz.

İşleve çok sayıda değiştirge aktarılmışsa sadece tüm değiştirgeler NULL'dan farklı bir değer içerdiği takdirde işlev TRUE döndürecektir. Değerlendirme soldan sağa ilerler ve NULL atanmış ilk değişkende işlem durdurulur.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

değişken

Başka bir değişken..

...

Daha başka değişkenler.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken tanımlıysa ve NULL'dan farklı bir değere sahipse TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - isset() örnekleri

<?php

$var 
'';

// Bu, TRUE olarak değerlendirilir, dolayısıyla metin basılır.
if (isset($var)) {
    echo 
"This var is set so I will print.";
}

// Aşağıdaki örneklerde isset() değerini basmak
// için var_dump işlevini kullanacağız.

$a "deneme";
$b "başka bir deneme";

var_dump(isset($a));      // TRUE
var_dump(isset($a$b));  // TRUE

unset ($a);

var_dump(isset($a));     // FALSE
var_dump(isset($a$b)); // FALSE

$foo NULL;
var_dump(isset($foo));   // FALSE

?>

Bu ayrıca dizi elemanları için de çalışır:

<?php

$a 
= array ('test' => 1'hello' => NULL);

var_dump(isset($a['test']));            // TRUE
var_dump(isset($a['foo']));             // FALSE
var_dump(isset($a['hello']));           // FALSE

// 'hello' anahtarının NULL'a eşitlenmesi elemanın tanımsız olması demektir
// NULL anahtarın durumunu öğrenmek için şunu deneyebilirsiniz:
var_dump(array_key_exists('hello'$a)); // TRUE

?>

Notlar

Uyarı

isset() işlevi bir çözümleme hatası oluşturmayacak her değişkenle çalışır. Sabitlerin tanımlı olup olmadığını öğrenmek için defined() işlevini kullanın.

Bilginize: Bu bir işlev değil, dil oluşumu olduğundan değişken işlevler kullanılarak çağrılamaz.

Bilginize:

empty() erişilir olmayan nesne özellikleri kullanıyorsa, bildirimli olduğu taktirde __isset yöntemi çağrılabilir.

Ayrıca Bakınız