rename

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

renameBir dosya veya dizinin ismini değiştirir

Açıklama

rename ( string $eski_isim , string $yeni_isim [, resource $bağlam ] ) : bool

İsmi eski_isim ile belirtilen bir dosya veya dizinin ismini yeni_isim olarak değiştirir.

Değiştirgeler

eski_isim

Bilginize:

Eski isim. eski_isim'de kullanılan sarmalayıcının yeni_isim'deki sarmalayıcı ile aynı olması gerekir.

yeni_isim

Yeni isim.

context

Bilginize: Bağlamsal destek PHP 5.0.0 ile eklenmiştir. Bağlamlar hakkında bilgi edinmek için Akım İşlevleri belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 PHP 5.0.0'dan beri rename() bazı URL sarmalayıcıları ile de kullanılabilmektedir. rename() tarafından desteklenen sarmalayıcıların listesi için Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.
4.3.3 rename() işlevi Unix türevlerinde disk bölümleri arasında dosya ismi değişikliği yapabilir olmuştur.

Örnekler

Örnek 1 - rename()örneği

<?php
rename
("/tmp/tmp_file.txt""/home/user/login/docs/my_file.txt");
?>

Ayrıca Bakınız