rmdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

rmdirDizin siler

Açıklama

rmdir ( string $dizinismi [, resource $bağlam ] ) : bool

Yolu dizinismi ile belirtilen dizini silmeye çalışır. Silinebilmesi için dizin boş olmalı ve erişim izinleri buna izin vermelidir.

Değiştirgeler

dizinismi

Dizinin yolu.

context

Bilginize: Bağlamsal destek PHP 5.0.0 ile eklenmiştir. Bağlamlar hakkında bilgi edinmek için Akım İşlevleri belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 PHP 5.0.0'dan beri rmdir() bazı URL sarmalayıcıları ile de kullanılabilmektedir. rmdir() tarafından desteklenen sarmalayıcıların listesi için Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

Örnekler

Örnek 1 - rmdir() örneği

<?php
if (!is_dir('misaller')) {
    
mkdir('misaller');
}

rmdir('misaller');
?>

Notlar

Bilginize: Güvenli kip etkinken, PHP, betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınar.

Ayrıca Bakınız

  • is_dir() - Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
  • mkdir() - Dizin oluşturur
  • unlink() - Bir dosyayı siler