mkdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

mkdirDizin oluşturur

Açıklama

mkdir ( string $yol [, int $kip = 0777 [, bool $ardışık = false [, resource $bağlam ]]] ) : bool

Yolu belirtilen dizini oluşturmaya çalışır.

Değiştirgeler

yol

Oluşturulacak dizinin yolu.

kip

Kip öntanımlı olarak, olası en geniş erişim izni anlamına gelen 0777'dir. Erişim tipleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için chmod() sayfasına bakınız.

Bilginize:

kip Windows'ta yoksayılır.

Başına 0 getirerek kipi sekizlik tabanda belirtmek daha kullanışlı olabilir. Ayrıca, erişim kipi umask() kullanarak değiştirilebilen erişim maskesi ile de değiştirilebilir.

ardışık

Öntanımlı olarak FALSE'tır.

bağlam

Bilginize: Bağlamsal destek PHP 5.0.0 ile eklenmiştir. Bağlamlar hakkında bilgi edinmek için Akım İşlevleri belgesine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.0.0 ardışık değiştirgesi eklendi.
5.0.0 PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. mkdir() işlevini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.
4.2.0 mode değiştirgesi seçimlik hale geldi.

Örnekler

Örnek 1 - mkdir() örneği

<?php
mkdir
("/dizinim/için/bir/yol"0700);
?>

Notlar

Bilginize: Güvenli kip etkinken, PHP, betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığını sınar.

Ayrıca Bakınız