is_dir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_dirBir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler

Açıklama

is_dir ( string $dosyaismi ) : bool

Belirtilen dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler.

Değiştirgeler

dosyaismi

Dosyanın yolu. Eğer dosyaismi bir göreli yol belirtiyorsa, çalışma dizinine göreli olduğu varsayılır; bir sembolik veya sabit bağ ise bağ çözümlenip hedefinin bir dizin olup olmadığına bakılır. open_basedir veya safe_mode etkin kılınmışsa ilgili kısıtlamalar uygulanabilir.

Dönen Değerler

dosyaismi ile belirtilen dosya mevcutsa ve bir dizin ise TRUE aksi takdirde FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - is_dir() örneği

<?php
var_dump
(is_dir('bir_dosya.txt'));
var_dump(is_dir('bir_dizin/abc'));

var_dump(is_dir('..')); // bir dizin yukarı
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(false)
bool(true)

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir E_WARNING çıktılanır.

Notlar

Bilginize: Bu işlevin sonuçları önbelleğe kaydedilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için clearstatcache() işlevine bakınız.

İpucu

PHP 5.0.0 sürümünden itibaren bu işlev bazı URL sarmalayıcıları ile kullanılabilmektedir. stat() ailesini destekleyen sarmalayıcıların listesini Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar başlığı altında bulabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • chdir() - Dizin değiştirir
  • dir() - Return an instance of the Directory class
  • opendir() - Belirtilen dizin için bir tanıtıcı döndürür
  • is_file() - Bir dosyanın sıradan bir dosya olup olmadığını söyler
  • is_link() - Bir dosyanın sembolik bağ olup olmadığını söyler