unset

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

unsetBelirtilen değişkeni tanımsız yapar

Açıklama

unset ( mixed $değişken [, mixed $değişken [, mixed $... ]] ) : void

unset() işlevi belirtilen değişkenleri hiç tanımlanmamış duruma getirir.

İşlevin başka bir işlev içindeki davranışı tanımsız yapılmaya çalışılan değişkenin türüne bağlıdır.

Aşağıdaki örnekte işlevin içinde yokedilmeye çalışılan değişken işlev içinde küreselleştirilmiş bir değişken olup değişkenin sadece yerel tanımı yok edilir. Değişkenin çağrı ortamındaki değeri unset() çağrılmadan önceki değerini korur.

<?php
function foo_yu_gebert()
{
    global 
$foo;
    unset(
$foo);
}

$foo 'bar';
foo_yu_gebert();
echo 
$foo;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bar

Bir küresel değişkeni bir işlev içinde yoketmeniz gerekliyse $GLOBALS dizisini kullanabilirsiniz:

<?php
function foo()
{
    unset(
$GLOBALS['bar']);
}

$bar "something";
foo();
?>

Gönderimli aktarılan bir değişkeni bir işlev içinde yoketmeye çalışırsanız sadece yerel değişkeni yoketmiş olursunuz. Değişkenin, işlevin çağrıldıgı ortamdaki değeri unset() çağrılmadan önceki değerini korur.

<?php
function foo(&$bar)
{
    unset(
$bar);
    
$bar "başka bir şey";
}

$bar 'bir şey';
echo 
"$bar\n";

foo($bar);
echo 
"$bar\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bir şey
bir şey

Bir duruk değişkeni bir işlev içinde yoketmeye çalışırsanız değişkeni sadece işlevin kalan bağlamı için yoketmiş olursunuz. Aşağıdaki çağrılar değişkenin önceki değerinin geçerli kaldığını gösterecektir.

<?php
function foo()
{
    static 
$bar;
    
$bar++;
    echo 
"unset öncesi: $bar, ";
    unset(
$bar);
    
$bar 23;
    echo 
"unset sonrası: $bar\n";
}

foo();
foo();
foo();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

unset öncesi: 1, unset sonrası: 23
unset öncesi: 2, unset sonrası: 23
unset öncesi: 3, unset sonrası: 23

Değiştirgeler

değişken

Yokedilecek değişken.

değişken

Başka bir değişken.

...

Başka değişkenler.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.0.1 Çok sayıda değiştirge belirtebilme desteği eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - unset() örneği

<?php
// tek bir değişkeni yokedelim
unset($foo);

// Bir dizinin tek bir elemanını yokedelim
unset($bar['quux']);

// birden fazla değiykeni yokedelim
unset($foo1$foo2$foo3);
?>

Örnek 2 - (unset) - NULL'a dönüşüm örneği (PHP 5 ve sonrası)

<?php
$name 
'Felipe';

var_dump((unset) $name);
?>

Notlar

Bilginize: Bu bir işlev değil, dil oluşumu olduğundan değişken işlevler kullanılarak çağrılamaz.

Bilginize:

Nesne özelliklerini geçerli bağlamda görünür olsalar bile yoketmek mümkündür.

Bilginize:

PHP 5'ten beri bir nesne yöntemi içinde $this yokedilememektedir.

Bilginize:

empty() erişilir olmayan nesne özellikleri kullanıyorsa, bildirimli olduğu taktirde __isset yöntemi çağrılabilir.

Ayrıca Bakınız

  • isset() - Değişken tanımlı mı diye bakar
  • empty() - Bir değişkenin boş olup olmadığını saptar
  • __isset
  • array_splice() - Bir dizinin belli bir bölümünü silip yerine başka şeyler koyar