set_exception_handler

(PHP 5, PHP 7)

set_exception_handlerKullanıcı tanımlı bir istisna eylemcisi bildirir

Açıklama

set_exception_handler ( callback $istisna_eylemcisi ) : callback

İstisna bir try/catch bloğu içinde yakalanamadığı durumlarda kullanılmak üzere bir istisna eylemcisi bildirir. istisna_eylemcisi işlevinin çağrılmasıyla istisna durdurulmuş olur.

Değiştirgeler

istisna_eylemcisi

Yakalanmamış bir istisna olduğunda çağrılacak işlevin ismi. Bu işlev set_exception_handler() çağrılmadan önce tanımlanmış olmalıdır. Bu eylemci işlevin tek bir değiştirge kabul etmesi gerekir: Oluşan istisna nesnesi.

Dönen Değerler

Hata durumunda NULL aksi takdirde evvelce tanımlanmış istisna eylemcisinin ismini döndürür. Evvelce tanımlanmış bir eylemci olmaması durumunda da NULL döner.

Örnekler

Örnek 1 - set_exception_handler() örneği

<?php
function istisna_eylemcisi($istisna) {
  echo 
"Yakalanmamış istisna: " $istisna->getMessage(), "\n";
}

set_exception_handler('istisna_eylemcisi');

throw new 
Exception('Yakalanmamış İstisna');
echo 
"Çalışmadı\n";
?>

Ayrıca Bakınız