shuffle

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

shuffleBir diziyi karar

Açıklama

shuffle ( array &$dizi ) : bool

Bu işlev belirtilen diziyi karar (elemanları rasgele sıralar).

Değiştirgeler

dizi

Karılacak dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0Rasgele sayı üreteci özdevinimli tohumlanır.

Örnekler

Örnek 1 - shuffle() örneği

<?php
$sayılar 
range(120);
shuffle($sayılar);
foreach (
$sayılar as $sayı) {
    echo 
"$sayı ";
}
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev dizi elemanlarına yeni anahtarlar atar. Anahtarları yeniden düzenlemek yerine evvelce atanmış anahtarları silecektir.

Ayrıca Bakınız