rsort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

rsortBir diziyi tersine sıralar

Açıklama

rsort ( array &$dizi [, int $seçenekler = SORT_REGULAR ] ) : bool

Bu işlev belirtilen diziyi tersine (büyükten küçüğe) sıralar.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

seçenekler

Bu değiştirge ile sıralamayı değiştirebilirsiniz. Bu değiştirgede belirtilebilecek değerler için sort() işlevine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - rsort() örneği

<?php
$meyveler 
= array("portakal""armut""muz""kayısı");
rsort($meyveler);
foreach (
$meyveler as $indis => $meyve) {
    echo 
"$indis = $meyve\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0 = portakal
1 = muz
2 = kayısı
3 = armut

Meyveler abecesel olarak ters sırada dizilmiştir.

Notlar

Bilginize: Bu işlev dizi elemanlarına yeni anahtarlar atar. Anahtarları yeniden düzenlemek yerine evvelce atanmış anahtarları silecektir.

Ayrıca Bakınız