time_sleep_until

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

time_sleep_untilBelirtilen zamana kadar betiği uyutur

Açıklama

time_sleep_until ( float $zaman_damgası ) : bool

Unix zaman_damgası ile belirtilen zamana kadar betiği uyutur.

Değiştirgeler

zaman_damgası

Betiğin uyanacağı zaman.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bu işlev artık Windows sistemler üzerinde de çalışıyor.

Hatalar/İstisnalar

Belirtilen zaman_damgası geçmişte ise işlev bir E_WARNING üretir.

Örnekler

Örnek 1 - time_sleep_until() örneği

<?php

// false döndürüp bir uyarı üretir
var_dump(time_sleep_until(time()-1));

// Sadece hızlı bilgisayarlarda çalışır; 0.2 saniye uyutur.
var_dump(time_sleep_until(microtime(true)+0.2));

?>

Notlar

Bilginize: Alınan tüm sinyaller betiğin uyanmasına sebep olur.

Ayrıca Bakınız