uasort

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

uasortBir diziyi kullanıcı tanımlı bir işlev kullanarak indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur

Açıklama

uasort ( array &$dizi , callback $karş_işlevi ) : bool

Bu işlev kullanıcı tarafından sağlanmış bir karşılaştırma işlevini kullanarak diziyi indislerine göre sıralarken anahtar/değer ilişkisini korur.

Bu işlev, esas olarak, eleman sırasının önemli olduğu ilişkisel dizileri sıralarken kullanılır.

Değiştirgeler

dizi

Sıralanacak dizi.

karş_işlevi

Kullanıcı tanamlı karşılaştırma işlevi örnekleri için usort() ve uksort() işlevlerine bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - uasort() örneği

<?php
// Karşılaştırma işlevi
function karş($a$b) {
    if (
$a == $b) {
        return 
0;
    }
    return (
$a $b) ? -1;
}

// Sıralanacak dizi
$dizi = array('a' => 4'b' => 8'c' => -1'd' => -9'e' => 2'f' => 5'g' => 3'h' => -4);
print_r($dizi);

// Sıralayıp sonucu basalım
uasort($dizi'karş');
print_r($dizi);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [a] => 4
  [b] => 8
  [c] => -1
  [d] => -9
  [e] => 2
  [f] => 5
  [g] => 3
  [h] => -4
)
Array
(
  [d] => -9
  [h] => -4
  [c] => -1
  [e] => 2
  [g] => 3
  [a] => 4
  [f] => 5
  [b] => 8
)

Ayrıca Bakınız