stream_context_set_option

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_context_set_optionBir akım/sarmalayıcı/bağlam için bir seçenek tanımlar

Açıklama

stream_context_set_option ( resource $akım_veya_bağlam , string $sarmalayıcı , string $seçenek , mixed $değer ) : bool
stream_context_set_option ( resource $akım_veya_bağlam , array $seçenekler ) : bool

Belirtilen bağlam için bir seçenek tanımlar. sarmalayıcı seçenek'ine değer atar.

Değiştirgeler

akım_veya_bağlam

Seçenekleri uygulanacağı akım veya bağlam özkaynağı.

seçenekler

Öntanımlı bağlam için atanacak seçenekler.

Bilginize:

seçenekler dizisi üyeleri $seçenekler['seçenek_adı'] = "değer"; olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Ayrıca bakınız: Bağlam seçenekleri ve değiştirgeleri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.