stream_context_set_params

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

stream_context_set_paramsBir akım/sarmalayıcı/bağlam için değiştirgeleri tanımlar

Açıklama

stream_context_set_params ( resource $akım_veya_bağlam , array $değiştirgeler ) : bool

Belirtilen bağlamın değiştirgelerini tanımlar.

Değiştirgeler

akım_veya_bağlam

Değiştirgelerin uygulanacağı akım veya bağlam özkaynağı.

değiştirgeler

Tanımlanacak değiştirgeleri içeren dizi.

Bilginize:

değiştirgeler dizisi üyeleri $değiştirgeler['değiştirge_adı'] = "değer"; olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Desteklenen değiştirgeler

Değiştirgeler Açıklama
notification Bir akım, bir bildirimi her tetiklediğinde çağrılacak kullanıcı tanımlı geriçağırım işlevinin ismi.
options Bağlam seçenekleri ve değiştirgeleri kapsamında seçenekleri içeren dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.