stream_copy_to_stream

(PHP 5, PHP 7)

stream_copy_to_streamVeriyi bir akımdan diğerine kopyalar

Açıklama

stream_copy_to_stream ( resource $kaynak , resource $hedef [, int $uzunluk = -1 [, int $başlangıç = 0 ]] ) : int

Mevcut konumdan (belirtilmişse başlangıç konumundan) itibaren en fazla uzunluk baytlık veriyi kaynak akımdan hedef akıma kopyalar. uzunluk belirtilmezse akımda kalan verinin tamamı kopyalanır

Değiştirgeler

kaynak

Kaynak akım.

hedef

Hedef akım.

uzunluk

Kopyalanacak azami bayt sayısı.

başlangıç

Kopyalanacak verinin başlangıç konumu.

Dönen Değerler

Kopyalanan toplam bayt sayısını döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 başlangıç değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - stream_copy_to_stream() örneği

<?php
$src 
fopen('http://www.example.com''r');
$dest1 fopen('ilk1k.txt''w');
$dest2 fopen('kalan.txt''w');

echo 
stream_copy_to_stream($src$dest11024) .
        
" bayt ilk1k.txt dosyasına kopyalandı\n";
echo 
stream_copy_to_stream($src$dest2) .
        
" bayt kalan.txt dosyasına kopyalandı\n";

?>

Ayrıca Bakınız