copy

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

copyDosya kopyalar

Açıklama

copy ( string $kaynak , string $hedef [, resource $bağlam ] ) : bool

kaynak dosyasını hedef dosyasına kopyalar.

Dosyayı taşımak istiyorsanız rename() işlevini kullanın.

Değiştirgeler

kaynak

Kaynak dosyanın yolu.

hedef

Hedef dosyanın yolu. Bir URL olarak belirtilirse sarmalayıcı mevcut dosyaların üzerine yazılmasını desteklemiyorsa kopyalama başarısız olabilir.

Uyarı

Hedefte dosya varsa, dosyanın üzerine yazılır.

bağlam

stream_context_create() işlevi tarafından oluşturulmuş geçerli bir bağlam.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Bağlam desteği eklendi.
4.3.0 Eğer fopen sarmalayıcıları etkinse, hem kaynak hem de hedef artık URL olabilmektedir. Ayrıntılar için fopen() işlevine bakınız.

Örnekler

Örnek 1 - copy() örneği

<?php
$mevcut 
'example.txt';
$yeni 'example.txt.bak';

if (!
copy($mevcut$yeni)) {
    echo 
"$mevcut kopyalanamadı...\n";
}
?>

Ayrıca Bakınız