strrev

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strrevBir dizgeyi ters çevirir

Açıklama

strrev ( string $dizge ) : string

Ters çevrilmiş dizge ile döner.

Değiştirgeler

dizge

Ters çevrilecek dizge.

Dönen Değerler

Ters çevrilen dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - strrev() örneği

<?php
echo strrev("Hello world!"); // çıktısı: "!dlrow olleH"
?>