strrchr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strrchrBir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner

Açıklama

strrchr ( string $samanlık , mixed $iğne ) : string

samanlık dizgesinde bulunan son iğne dizgesinden başlayan parçayı döndürür.

Değiştirgeler

samanlık

Girdi dizgesi.

iğne

iğne birden fazla karakter içeriyorsa ilki kullanılır. Bu davranış strstr() işlevinin davranışından farklıdır.

iğne bir dizge değilse, önce bir tamsayıya dönüştürülür ve bu tamsayı karakterin kodu olarak ele alınır.

Dönen Değerler

iğne bulunamazsa FALSE, aksi takdirde dizge parçası ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 İşlev ikil olarak güvenilir kılındı.

Örnekler

Örnek 1 - strrchr() örneği

<?php
// $PATH içindeki son dizini döndürür
$dir substr(strrchr($PATH":"), 1);

// son satırsonu karakterinden sonrakı herşey
$text "Line 1\nLine 2\nLine 3";
$last substr(strrchr($text10), );
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur