strripos

(PHP 5, PHP 7)

strriposBir dizgede harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin sonuncusunu bulur

Açıklama

strripos ( string $samanlık , string $iğne [, int $başlangıç = 0 ] ) : int

samanlık dizgesi içindeki son iğne dizgesini harf büyüklüğüne duyarsız olarak bulur ve sayısal konumunu döndürür. strrpos() işlevinin tersine, strripos() harf büyükğüne duyarsızdır.

Değiştirgeler

samanlık

İğnenin aranacağı dizge.

needle

Samanlıkta aranacak dizge.

başlangıç

başlangıç ile aramanın başlatılacağı konum belirtilir.

Negatif değerler dizgenin sonundan ne kadar önce aramanın durdurulacağını belirtmek için kullanılır.

Dönen Değerler

iğne dizgesine son rastlanılan yerin konumunu döndürür. Dizgenin başlangıç konumu 1 değil 0'dır.

Eğer iğne bulunamazsa, FALSE döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 - strripos() örneği

<?php
$samanlık 
'ababcd';
$iğne   'aB';

$konum      strripos($samanlık$iğne);

if (
$konum === false) {
    echo 
"($samanlık) içinde ($iğne) bulunamadı";
} else {
    echo 
"Tebrikler!\n";
    echo 
"($samanlık) içindeki son ($iğne) ($konum) konumunda bulundu";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Tebrikler!
(ababcd) içindeki son (aB) (2) konumunda bulundu

Ayrıca Bakınız

  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür
  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur