strtoupper

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strtoupperBir dizgenin harflerini büyük harfe çevirir

Açıklama

strtoupper ( string $dizge ) : string

Belirtilen dizge dizgesindeki tüm abecesel karakterleri büyük harfe dönüştürerek elde edilen dizgeyi döndürür.

Abecesel karakterler mevcut yerele göre değerlendirilir. Örneğin "C" yerelinde ü harfi Ü harfine dönüştürülmeyecektir.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Büyük harfli dizgeyle döner.

Örnekler

Örnek 1 - strtoupper() örneği

<?php
$str 
"BiR küçÜcÜK ASLANcık varmış";
$str strtoupper($str);
echo 
$str;
// PHP 5.3.0beta2-dev (cli) ile tr_TR.UTF-8 yerelindeki çıktısı:
// BiR KüçÜCÜK ASLANCıK VARMış
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • strtolower() - Bir dizgenin harflerini küçük harfe çevirir
  • ucfirst() - Dizgenin ilk karakterini büyük harfe çevirir
  • ucwords() - Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar
  • mb_strtoupper() - Dizgeyi büyük harfli yapar