mb_strtoupper

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

mb_strtoupperDizgeyi büyük harfli yapar

Açıklama

mb_strtoupper ( string $dizge [, string $kodlama = mb_internal_encoding() ] ) : string

dizge içindeki 'abecesel' karakterlerin tamamını büyük harfe çevirir.

Değiştirgeler

dizge

Büyük harfli yapılacak dizge.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

İçindeki 'abecesel' karakterlerin tamamı büyük harfe çevrilmiş olarak dizge.

Evrenkod

Evrenkodun özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için » http://www.unicode.org/unicode/reports/tr21/ adresine bakınız.

strtoupper() işlevinin tersine, 'abecesel' durum Evrenkodlu karakter özelliklerinden saptanır. Bu bakımdan bu işlevin davranışı yerel ayarlarından etkilenmez ve 'abecesel' özelliğe sahip her karakter (ü gibi) dönüştürülür.

Örnekler

Örnek 1 - mb_strtoupper() örneği

<?php
$str 
"Şahizar'ın çok sevdiği küçük bir KUZUSU var.";
$str mb_strtoupper($str);
echo 
$str// ŞAHIZAR'IN ÇOK SEVDIĞI KÜÇÜK BIR KUZUSU VAR.  basar
           // PHP 5.3.0alpha3-dev (cli) (built: Nov 13 2008 18:20:00)
           // (ŞAHİZAR'IN ÇOK SEVDİĞİ KÜÇÜK BİR KUZUSU VAR. basması gerekirdi.)
?>

Ayrıca Bakınız