strtolower

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strtolowerBir dizgenin harflerini küçük harfe çevirir

Açıklama

strtolower ( string $dizge ) : string

Belirtilen dizge dizgesindeki tüm abecesel karakterleri küçük harfe dönüştürerek elde edilen dizgeyi döndürür.

Abecesel karakterler mevcut yerele göre değerlendirilir. Örneğin "C" yerelinde Ü harfi ü harfine dönüştürülmeyecektir.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Küçük harfli dizgeyle döner.

Örnekler

Örnek 1 - strtolower() örneği

<?php
$str 
"Mini MİNİ bir KUŞ uçmuştu PENCEREME konmuştu.";
$str strtolower($str);
echo 
$str;
// PHP 5.3.0beta2-dev (cli) ile tr_TR.UTF-8 yerelindeki çıktısı:
// mini mİnİ bir kuŞ uçmuştu pencereme konmuştu.
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • strtoupper() - Bir dizgenin harflerini büyük harfe çevirir
  • ucfirst() - Dizgenin ilk karakterini büyük harfe çevirir
  • ucwords() - Dizgedeki her sözcüğün ilk harfini büyük harf yapar
  • mb_strtolower() - Dizgeyi küçük harfli yapar