substr_replace

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

substr_replaceBir dizgenin belli bir bölümünü değiştirir

Açıklama

substr_replace ( mixed $dizge , string $yenisi , int $başlangıç [, int $uzunluk ] ) : mixed

substr_replace() işlevi dizge dizgesinin başlangıç (seçimlik) konumundan itibaren uzunluk karakterlik parçasının yerine yenisi dizgesini yerleştirir.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

yenisi

Değiştirilecek kısma yerleştirilecek dizge.

başlangıç

Eğer başlangıç pozitifse, yer değiştirme işlemi dizge dizgesinin baştan başlangıç'ıncı karakterinden başlar.

Eğer başlangıç negatifse, yer değiştirme işlemi dizge dizgesinin sondan başlangıç'ıncı karakterinden başlar.

uzunluk

Belirtilmiş ve pozitifse, dizge dizgesinin değiştirilecek parçasının uzunluğudur; negatif ise, dizge dizgesinin sonundan itibaren yerleştirmenin durdurulacağı karakter sayısıdır. Belirtilmezse, strlen(dizge) öntanımlıdır, yani yerleştirme işlemi dizgenin sonunda biter. uzunluk sıfırsa, yenisi dizgesi dizge dizgesine başlangıç (seçimlik) konumundan itibaren yerleştirir.

Dönen Değerler

Elde edilen dizge döner. dizge bir dizi ise bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - substr_replace() örneği

<?php
$var 
'ABCDEFGH:/MNRPQR/';
echo 
"Original: $var<hr />\n";

/* Bu iki örnek $var dizgesinin tamamını 'bob' yapar. */
echo substr_replace($var'bob'0) . "<br />\n";
echo 
substr_replace($var'bob'0strlen($var)) . "<br />\n";

/* 'bob' $var dizgesine dizgenin başından itibaren yerleştirilir. */
echo substr_replace($var'bob'00) . "<br />\n";

/* Bu ikisi $var içindeki 'MNRPQR' yerine 'bob' yerleştirir. */
echo substr_replace($var'bob'10, -1) . "<br />\n";
echo 
substr_replace($var'bob', -7, -1) . "<br />\n";

/* $var dizgesinin 'MNRPQR' parçasını siler. */
echo substr_replace($var''10, -1) . "<br />\n";
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • str_replace() - Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirir
  • substr() - Dizgenin bir kısmını döndürür