substr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

substrDizgenin bir kısmını döndürür

Açıklama

substr ( string $dizge , int $başlangıç [, integer $uzunluk ] ) : string

dizge'nin başlangıç'tan itibaren uzunluk uzunluğunda parçasını döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Girilen dizge.

başlangıç

Eğer başlangıç değiştirgesi negatif değilse geri dönen dizge değeri, dizge'nin 0'dan itibaren başlangıç'ıncı konumundan başlar. Mesela, 'abcdef' dizgesinde, 0'ıncı konumdaki karakter 'a', 2'inci konumdaki karakter 'c'dir.

Eğer başlangıç değiştirgesi negatif ise, dönen dizge değeri dizge'nin sonundan başlangıç karakter önce başlar.

Eğer dizge dizgesinin uzunluğu başlangıç dizgesinin uzunluğundan küçükse ya da eşitse işlev FALSE döndürür.

Örnek 1 - Negatif başlangıç kullanımı

<?php
$rest 
substr("abcdef", -1);    // "f" döndürür
$rest substr("abcdef", -2);    // "ef" döndürür
$rest substr("abcdef", -31); // "d" döndürür
?>

uzunluk

Eğer uzunluk değiştirgesi verildiyse ve pozitifse dönen dizge, dizge'nin uzunluğuna göre başlangıç'tan itibaren uzunluk'ta belirtilen karakter sayısı kadar karakter içerir.

Eğer uzunluk değiştirgesi verildiyse ve negatifse dizge'nin sonundan belirtilen kadar karakter çıkartılır (başlangıç negatif ise önce başlagıç konumu hesaplanır). Eğer başlangıç değiştirgesi negatif uzunlukla çıkarılan parçanın içindeki bir yeri işaret ediyorsa boş dizge döner.

uzunluk verilmiş ve 0 ise FALSE, NULL ise boş bir dizge döner.

Örnek 2 - Negatif uzunluk kullanımı

<?php
$rest 
substr("abcdef"0, -1);  // "abcde" döndürür
$rest substr("abcdef"2, -1);  // "cde" döndürür
$rest substr("abcdef"4, -4);  // "" döndürür
$rest substr("abcdef", -3, -1); // "de" döndürür
?>

Dönen Değerler

Başarı durumunda dizgenin çıkarılan kısmı, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 3 - Basit substr() kullanımı

<?php
echo substr('abcdef'1);     // bcdef
echo substr('abcdef'13);  // bcd
echo substr('abcdef'04);  // abcd
echo substr('abcdef'08);  // abcdef
echo substr('abcdef', -11); // f

// Dizge içerisindeki tek bir karaktere ulaşmak için
// "köşeli ayraçlar" da kullanılabilir.
$dizge 'abcdef';
echo 
$dizge[0];                 // a
echo $dizge[3];                 // d
echo $dizge[strlen($dizge)-1];  // f

?>

Hatalar/İstisnalar

Hata oluşursa FALSE döner.

<?php
var_dump
(substr('a'1)); // bool(false)
?>

Ayrıca Bakınız

  • strrchr() - Bir dizgede belli bir karakterin sonuncusuna göre dizgenin bir parçasıyla döner
  • substr_replace() - Bir dizgenin belli bir bölümünü değiştirir
  • preg_match() - Bir düzenli ifadeyi eşleştirmeye çalışır
  • trim() - Dizgenin başındaki ve sonundaki boşlukları (veya diğer karakterleri) budar
  • mb_substr() - Dizgenin bir alt dizgesini alır
  • wordwrap() - Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar