wordwrap

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

wordwrapBir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar

Açıklama

wordwrap ( string $dizge [, int $genişlik = 75 [, string $satırsonu = "\n" [, bool $kes = false ]]] ) : string

Belirtilen dizgeyi belirtilen genişlikte belirtilen satırsonu karakterini kullanarak katlar.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

genişlik

Sütun genişliği; 75 öntanımlıdır.

satırsonu

Satırın sonuna eklenecek isteğe bağlı satırsonu karakteri. '\n' öntanımlıdır.

kes

kes TRUE ise, dizge belirtilen genişlikte veya daha önce, satırdaki son sözcüğü kesme pahasına katlanır. (İkinci örneğe bakınız).

Dönen Değerler

Belirtilen sütunda katlanan dizgeyi döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.0.3 Seçimlik kesdeğiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - wordwrap() örneği

<?php
$metin 
"Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar.";
$yenisi wordwrap($metin30"<br />\n");

echo 
$yenisi;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Dağ başını duman almış,<br />
gümüş dere durmaz akar.

Örnek 2 - Kesmeli wordwrap() örneği

<?php
$metin 
"Çoooooooooooook uzun bir sözcük.";
$yenisi wordwrap($metin10"\n"true);

echo 
"$yenisi\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Çoooooooo
oooook
uzun bir
sözcük.

Ayrıca Bakınız

  • nl2br() - Dizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir
  • chunk_split() - Bir dizgeyi daha küçük parçalara ayırır