nl2br

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

nl2brDizgedeki tüm satırsonlarının yerine HTML satır katlayıcıları yerleştirilir

Açıklama

nl2br ( string $string [, bool $xhtml = true ] ) : string

dizge içindeki bütün satırsonu karakterlerinin yerlerine '<br />' veya '<br>' yerleştirilerek elde edilen dizgeyi döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Girdi dizgesi.

xhtml

XHTML uyumlu etiket kullanılıp kullanılmayacağını belirler (TRUE öntanımlıdır).

Dönen Değerler

Elde edilen dizge.

Örnekler

Örnek 1 - nl2br() örneği

<?php
echo nl2br("foo isn't\n bar");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

foo isn't<br />
 bar

Örnek 2 - xhtml değiştirgesi kullanımı

<?php
echo nl2br("Hoş Geldiniz\r\nBu bir HTML belgedir"false);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hoş Geldiniz<br>
Bu bir HTML belgedir

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 Seçimlik xhtml değiştirgesi eklendi.
4.0.5 nl2br() XHTML uyumlu oldu. Eski sürümlerde dizge '<br />' yerine '<br>' kullanılarak döndürülürdü.

Ayrıca Bakınız

  • htmlspecialchars() - Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • htmlentities() - Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir
  • wordwrap() - Bir dizgeyi belli bir uzunlukta katlar
  • str_replace() - Bir alt dizgenin bütün örneklerini yenisiyle değiştirir