ZipArchive::extractTo

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::extractToArşiv içeriğini çıkarır

Açıklama

ZipArchive::extractTo ( string $hedef [, mixed $girdiler ] ) : bool

Arşivin tamamını veya belirtilen dosyaları belirtilen hedefe çıkarır.

Değiştirgeler

hedef

Dosyaların çıkarılacağı yer.

girdiler

Çıkarılacak girdiler. Tek bir girdi ismi içeren bir dizge veya girdi isimlerini içeren bir dizi kabul eder.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnekte, bir ZIP dosya arşivi açılmakta, arşivdeki her dosyanın içeriği okunup basılmaktadır. Örnekte kullanılan test2.zip dosyası ZZIPlib kaynak paketiyle gelen deneme arşivlerinden biridir.

Örnek 1 - Tüm girdileri çıkarmak

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test.zip') === TRUE) {
    
$zip->extractTo('/my/destination/dir/');
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'olmadı';
}
?>

Örnek 2 - Sadece iki girdi çıkarmak

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test_im.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->extractTo('/my/destination/dir/', array('pear_item.gif',
        
'testfromfile.php'));
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'olmadı';
}
?>