ZipArchive::getFromName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::getFromNameİsmi belirtilen girdinin içeriğini döndürür

Açıklama

ZipArchive::getFromName ( string $isim [, int $seçenekler ] ) : mixed

İsmi belirtilen girdinin içeriğini döndürür.

Değiştirgeler

isim

Girdinin ismi.

seçenekler

Arşivi açmakta kullanılacak seçenekler, Aşağıdaki sabitler VEYAlanarak belirtilir:

  • ZIPARCHIVE::FL_UNCHANGED

  • ZIPARCHIVE::FL_COMPRESSED

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde girdinin içeriği döner.

Örnekler

Örnek 1 - Dosya içeriğinin basılması

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
if (
$zip->open('test1.zip') === TRUE) {
    echo 
$zip->getFromName('testfromfile.php');
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'failed';
}
?>

Örnek 2 - Bir zip girdisindeki resimde dönüşüm

<?php
$z 
= new ZipArchive();
if (
$z->open(dirname(__FILE__) . '/test_im.zip')) {
    
$im_string $z->getFromName("pear_item.gif");
    
$im imagecreatefromstring($im_string);
    
imagepng($im'b.png');
}
?>