ZipArchive::setCommentIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.4.0)

ZipArchive::setCommentIndexİndisi belirtilen girdiye bir açıklama ekler

Açıklama

ZipArchive::setCommentIndex ( int $indis , string $açıklama ) : mixed

İndisi belirtilen girdiye bir açıklama ekler.

Değiştirgeler

indis

Girdi indisi.

açıklama

Açıklamanın içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 Bir arşiv açıp bir girdiye açıklama eklemek

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
$zip->setCommentIndex(2'yeni girdi açıklaması');
    
$zip->close();
    echo 
'Tamam';
} else {
    echo 
'Olmadı';
}
?>