ZipArchive::statIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::statIndexİndisi belirtilen girdiyle ilgili bilgileri döndürür

Açıklama

ZipArchive::statIndex ( int $indis [, int $seçenekler ] ) : mixed

İndisi belirtilen girdiyle ilgili bilgileri döndürür.

Değiştirgeler

indis

Girdi indisi.

seçenekler

Değişiklikleri yok sayarak arşivin özgün dosyası hakkında bilgi istemek için ZIPARCHIVE::FL_UNCHANGED sabiti bit maskesine dahil edilebilir.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda FALSE aksi takdirde girdi ile ilgili ayrıntıları içeren bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir girdiyli ilgili bilgilerin dökümü

<?php
$zip 
= new ZipArchive;
$res $zip->open('test.zip');
if (
$res === TRUE) {
    
print_r($zip->statIndex(3));
    
$zip->close();
} else {
    echo 
'Başarısız. Çıkış kodu:' $res;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name] => foobar/baz
  [index] => 3
  [crc] => 499465816
  [size] => 27
  [mtime] => 1123164748
  [comp_size] => 24
  [comp_method] => 8
)